Rzymskie stosunki gospodarcze Archive

Kapitalizm rzymski

Rozszerzenie się imperium rzymskiego na całą Italię a potem i na prowincje nie mogło nastąpić bez gruntownych przeobrażeń psychicznych i gospodarczych w Rzymie. Rzymianie zyskiwali dla swojej ojczyzny nie tylko nowe terytoria, lecz również bardzo wielkie bogactwa, na nich skupione. Rozszerza się skala ich potrzeb. Wpływ świata greckiego pod tym względem wywołał przełom. Złagodził dawną
Category: Rzymskie stosunki gospodarcze

Podstawy polityczne rzymskiego ustroju gospodarczego

Jest rzeczą najbardziej znamienną dla dziejów, że rozwój gospodarczy nie był punktem wyjścia i podstawą jego potęgi politycznej i jego ekspansji, lecz przeciwnie, ekspansja polityczna torowała drogę bogactwu Rzymu. Jego siłę stanowił charakter ludności, wojowniczy a zarazem karny, surowość obyczajów i wytrwałość w osiąganiu zamierzonych celów. Warstwa rolnicza dostarczała najlepszych żołnierzy, którzy podbili Italię, a
Category: Rzymskie stosunki gospodarcze

Pierwotne stosunki gospodarcze w Rzymie

Początki późniejszego wielkiego imperium były skromne a jego wzrost nie był raptowny. W drugiej połowie V w. przed Chrystusem Rzym był republiką arystokratyczną, z ludnością nie przewyższającą cyfry 150,000 mieszkańców. Gros tej ludności i istotną siłę państwa stanowili posiadacze ziemi, uprawiający zboże, trochę wina i oliwek, mających poza tym bardzo skromne potrzeby. Znaczną ich część
Category: Rzymskie stosunki gospodarcze