Starożytność klasyczna Archive

Stosunki gospodarcze Wschodu i Grecji cz. 20

Handel i przemysł jest w znacznej mierze w rękach przybyszów i wyzwoleńców, z których w znacznej części rekrutują się bankierzy; upowszechnia się zatrudnianie niewolników, chociaż nigdy nie zanika zupełnie najemna praca wolna. W ogóle zdaje się, że co do ilości niewolników panowały przez długi czas przesadne wyobrażenia. Edward Meyer oblicza, że w chwili wybuchu wojny
Category: Starożytność klasyczna

Stosunki gospodarcze Wschodu i Grecji cz. 19

Najważniejszym przejawem upowszechnienia się przemysłu i handlu było to, że dochód z rolnictwa nie mógł wystarczyć, czy też chęć zysku była tak silna i powszechna, że nawet właściciele ziemscy zaczęli się trudnić operacjami finansowymi. W wielu krajach, jak np. w Attyce, występuje bardzo ostre przesilenie społeczne. Chłop popada w długi, z których usiłują go wydobyć
Category: Starożytność klasyczna

Stosunki gospodarcze Wschodu i Grecji cz. 18

Nawet ściśle biorąc, nie ma na ogół fabryk, skupiających znaczniejsze ilości robotników. Wiadomo, że większe ilości robotników, a raczej niewolników, pracowały w górnictwie, którego technika zresztą stała niezbyt wysoko. Na dowód istnienia przemysłu fabrycznego przytacza się zwykle zakład, wyrabiający puklerze, który zatrudniał 120 robotników. Ten odosobniony przykład, zresztą mocno kwestionowany z uwagi na niepewność źródła,
Category: Starożytność klasyczna

Stosunki gospodarcze Wschodu i Grecji cz. 17

Pierwsze miejsce między nimi zajmują produkty przemysłu ceramicznego, i to nie tylko zbytkowne wazy, nęcące swoją wartością artystyczną, lecz także i zwyczajne naczynia, jak to stwierdzić można na podstawie wykopalisk w Naukratis. Dalej przedmiotem eksportu są różne artykuły metalowe, broń, wyroby przemysłu tekstylnego, meble, wyroby skórzane, różne artykuły zbytku, z płodów rolnych oliwa i wino.
Category: Starożytność klasyczna

Stosunki gospodarcze Wschodu i Grecji cz. 16

Grecja staje się – dotyczy to co prawda tylko większości greckich państw miejskich – do pewnych granic krajem przemysłowo – handlowym: wywozi coraz więcej gotowych wyrobów przemysłowych, ciągnie zyski z pośrednictwa handlowego, a przywozi surowce i środki żywności. Dawniej Grecja dostarczała Wschodowi niewolników, później sprowadza ich w wielkich masach, by ich, poza potrzebami domowymi, zatrudnić
Category: Starożytność klasyczna

Stosunki gospodarcze Wschodu i Grecji cz. 15

Wypierają najpierw Fenicjan z Morza Egejskiego, potem sięgają dalej. Nie można jednak przesadzać znaczenia tego handlu, o ile chodzi o całość życia gospodarczego Grecji, zwłaszcza w czasach dawniejszych a nawet i później, w V i IV. Nawet w Attyce, jak to utrzymuje jeden z najlepszych znawców historii gospodarczej Grecji, Francotte, przeważało rolnictwo, mimo przodującego jej
Category: Starożytność klasyczna

Stosunki gospodarcze Wschodu i Grecji cz. 14

Ruch kolonizacyjny był bardzo rozległy. Objął on z jednej strony wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie na Zachodzie na pierwszy plan wybiła się Massilia, późniejsza Magsylja, z drugiej zaś szczególnie doniosłe dla życia gospodarczego Grecji wybrzeże Morza Czarnego. W ruchu kolonizacyjnym biorą samodzielny udział dawniejsze kolonie: Massilia była matką wielu miast, Milet miał założyć 90 miast na
Category: Starożytność klasyczna

Stosunki gospodarcze Wschodu i Grecji cz. 13

Wzrastającej ludności niepodobna było pomieścić w kamienistej Grecji: że faktycznie przeludnienie istniało, tego świadectwem są choćby obyczaje, pozwalające na zabijanie dzieci i starców, a także Platon wspomina o „ziemiach które nie mogą wyżywić mieszkańców“. Koloniści szukają przede wszystkim ziemi urodzajnej. Tern się różniły greckie kolonie od fenickich faktorii handlowych, że charakter ich był przeważnie rolniczy;
Category: Starożytność klasyczna

Stosunki gospodarcze Wschodu i Grecji cz. 12

Handel pierwotnie jest w rękach obcych, głównie Fenicjan. Kupców fenickich wymieniają dość często późniejsze części Odysei. Rozmiary tego handlu są skromne. Grecja ze Wschodu uzyskuje gotowe produkty, przeważnie przedmioty zbytku, także broń; w zamian za to daje niektóre środki żywności i surowce, zwłaszcza metale, także i niewolników. Przy tym handel, jak to nieraz było w
Category: Starożytność klasyczna

Stosunki gospodarcze Wschodu i Grecji cz. 11

W ustroju społecznym panowanie przypada władcom, których bogactwo wyraża się w ilości trzód i ziemi a także w nagromadzonym skarbie. Formą organizacji społeczno – gospodarczej jest zamknięte gospodarstwo domowe, w którym prawie wszystkie potrzeby są zaspakajane pracą osób, zajętych w ten gospodarstwie, jednostronnie zależnych od jego pana. Są różne formy tej zależności: mamy poddanych, dzierżawców,
Category: Starożytność klasyczna